Zoznam darcov

Jednorázoví darcovia:

 

1. Milan Dudáš                                         25 

2. Starí páni Lehota pod Vt.                       50 € 

3. Štefan Matušov                                     

 
 
 
 
 

Pravidelní darcovia (€ / mesiac):

 

1. Milan Dudáš                                         

2. Jozef Homoľa                                       

3. Štefan Matušov