Amnestia DK OblFZ Prievidza

15.03.2014 08:11
DK
 
U282: DK na základe rozhodnutia VV OblFZ Prievidza č. 2/2014 zo dňa 10.3.2014 udelila 
 
AMNESTIU t.z. odpustila resp. zrušila nasledovné :
 
a. žlté karty udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014
 
b. odpustila všetky podmienečné tresty platné pre súťažný ročník 2013/2014
 
c. odpustila všetky nepodmienečné tresty pre hráčov resp. funkcionárov, ktoré boli
 
udelené na 1-3 s.s. nepodmienečne a boli udelené v ročníku 2013/2014
 
Ostatné vyššie tresty nad 3 s.s. nepodmienečne ostávajú v platnosti s možnosťou zmeny na 
 
podmienečne po odstátí polovice trestu.