Bude sa kontumovať?!

12.10.2015 15:36

 

Po množstve otázok a dohadov o možných kontumáciach zápasov pre neoprávnené štarty T. Benka, P. Chrenka a V. Lučana, hráčov  "A" mužstva OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom za "B" mužstvo OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Podhradie, môžem našich fanúšikov upokojiť a neprajníkov sklamať. Na kontumácie zápasov, v ktorých menovaní hráči nastúpili, nie je dôvod. Ich štart bol v súlade s ustanoveniami Disciplinárneho poriadku SFZ, čl.17 odst. 9,10

 8. .....

 9. Pozastaviť výkon športovej činnosti možno hráčovi len v tej súťaži, v ktorej sa disciplinárne previnil, ak tento

    disciplinárny poriadok neustanovuje inak.

10. Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet 

     súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené,

     a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže

     nastúpiť. 

a čl.37 odst.1.

  1. Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží. Pri prestupe alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu v tej istej úrovni súťaže sa dovtedy udelený počet napomenutí prenáša. Disciplinárne opatrenie za napomenutie je samostatné, pri podmienečne uložených disciplinárnych opatreniach sa k nemu neprihliada.
  2. .....