Žiadosť o poskytnutie 2 %

15.01.2016 16:21

 

Aj v tomto roku sa obraciame na Vás s prosbou o poskytnutie 2% resp. 3% podielu, vami zaplatenej dane 

z príjmu za rok 2015. Takýmto spôsobom môžete pomôcť bez toho, aby ste mali ďalšie výdavky, keďže ide

 o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu.

Svojou podporou nám pomôžete so zabezpečením športových podujatí v obci a prispejete k zlepšeniu 

materiálnych podmienok TJ.


Ďakujeme.

 

Ako postupovať:

 

predvyplnené tlačivo na stiahnutie vo formáte DOC

 

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, za ktorú vykonáva ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, vyžiadajte si od zamestnávateľa potvrdené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a spolu s vyplneným tlačivom VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdajte alebo pošlite poštou na daňový úrad najneskôr do 30.4.2016.

Ak ste fyzická osoba - zamestnanec, ktorá podáva za seba daňové priznanie typ A, vyplňte vo vašom daňovom priznaní VIII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Minimálna suma 3 eurá, posledný termín 31.3.2016.

Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, ktorá podáva za seba daňové priznanie typ B, vyplňte vo vašom daňovom priznaní XIII. oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Minimálna suma 3 eurá, posledný termín 31.3.2016.

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2015 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít a získali ste o tom Potvrdenie od prijímateľa/prijímateľov dobrovoľníckej činnosti, pre ktorých ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z vašej zaplatenej dane. Potvrdenie musí byť priložené k Vyhláseniu, alebo daňovému priznaniu fyzických osôb.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba, vyplňte v daňovom priznaní za vašu spoločnosť IV. časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna suma 8,30 eur, posledný termín podania daňového priznania 31.3.2015.

Ak ste ako právnická osoba ktorémukoľvek prijímateľovi darovali 0,5% sumy zaplatenej dane v období január až december 2015 alebo do termínu podania daňového priznania do 31.3.2016 ,potom ste oprávnení poukázať celú výšku 2% z dane za rok 2015. V prípade, že ste neboli darcom žiadnej organizácie, ste oprávnení poukázať iba 1,5% z dane za rok 2015.

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42149860
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Slovan MNV Podhradie
Sídlo: Podhradie, 97242, okres Prievidza