Dary

Vážení priatelia,

TJ Slovan Podhradie je neziskové Občianske združenie, ktoré je finančne závislé od podpory obce Podhradie, darovaním 2 % zo zaplatenej dane a konkrétnych finančných darov. V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú podporu našej TJ.

Ak sa rozhodnete darovať v prospech TJ Slovan Podhradie, môžete:

- podporiť svojím príspevkom činnosť TJ,

- vybrať si z rôznych foriem darovania tú, ktorá ideálne zodpovedá vašej predstave a cieľom,

      - aj v prípade, že je váš príspevok nižší, spolu s ďalšími môže pomôcť uskutočniť väčší projekt,

- nestratiť kontrolu nad svojím darom, mať informácie o tom, ako bol skutočne použitý,

- uverejnenie v zozname darcov na stránke TJ, kde bude uvedené Vaše meno a suma. Ak si nebudete priať zverejnenie, v zozname bude uvedené „anonym“   a suma.

 

Ako môžete darovať

Finančný dar

 

Pošlite finančný dar na účet TJ Slovan číslo: 66507365/0900 vkladom, poštovou poukážkou alebo cez internet banking. Do správy pre prijímateľa uvedte: "Dar" a ak súhlasíte so zverejnením na web stránke TJ aj "Vaše meno".

 

 

2 % zo zaplatenej dane

Ako môžete rozhodnúť o dvoch percentách z vašej dane:

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, za ktorú vykonáva ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, vyžiadajte si od zamestnávateľa potvrdené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a spolu s vyplneným tlačivom  VYHLÁSENIE (editovatelné)  o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdajte alebo pošlite poštou na daňový úrad najneskôr do 30.4.2023.

Ak ste fyzická osoba - zamestnanec, ktorá podáva za seba daňové priznanie typ A, vyplňte vo vašom daňovom priznaní VIII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Minimálna suma 3 eurá, posledný termín 31.3.2023.

Ak ste fyzická osoba - podnikateľ, ktorá podáva za seba daňové priznanie typ B, vyplňte vo vašom daňovom priznaní XIII. oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Minimálna suma 3 eurá, posledný termín 31.3.2023.

Ak ste ako fyzická osoba v roku 2021 odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít a získali ste o tom Potvrdenie od prijímateľa/prijímateľov dobrovoľníckej činnosti, pre ktorých ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z vašej zaplatenej dane. Potvrdenie musí byť priložené k Vyhláseniu, alebo daňovému priznaniu fyzických osôb.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba, vyplňte v daňovom priznaní za vašu spoločnosť IV. časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna suma 8,30 eur, posledný termín podania daňového priznania 31.3.2023.

Ak ste ako právnická osoba ktorémukoľvek prijímateľovi darovali 0,5% sumy zaplatenej dane v období január až december 2022 alebo do termínu podania daňového priznania do 31.3.2023, potom ste oprávnení poukázať celú výšku 2% z dane za rok 2022. V prípade, že ste neboli darcom žiadnej organizácie, ste oprávnení poukázať iba 1,5% z dane za rok 2022.

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42149860
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Slovan Podhradie
Sídlo: Podhradie, 97242, okres Prievidza

 

Nefinančný dar

Oceníme aj nefinančný dar, ktorý nám pomôže znížiť naše náklady:

-  služba (poradenstvo, propagácia ...),

-  vecný dar ( kancelársky materiál ...),

- materiál pre vlastné projekty (počítačová technika, stavebný materiál ....).

 

Dobrovoľnícka práca

Darujte svoj čas v podobe brigádnickej práce pri brigádach organizovaných TJ.

 

ĎAKUJEME !

 

Vprípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať cez e-mail:  slovanpodhradie@gmail.com