Funkcionári klubu

 
 

                                                                    

 Milan Dudáš                                              Ing Ľubomír Mendel                                 

  predseda TJ                                                      tajomník TJ                                           

+421907776256                                               +421915973398    

                    

                                             

     Tomáš Daňo                                              Jozef Dudáš

      hospodár TJ                                                 člen výboru

  +421907894055

 

                                                       

 Jozef Homoľa                                        Miroslav Bobok                     

   člen výboru                                               člen výboru                             

 

    

 Štefan Michalovič

     člen výboru