Funkcionári klubu

 
 

                                                     

 Milan Dudáš                                                  Tomáš Daňo                                            

  predseda TJ                                                    hospodár TJ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                

    Jozef Dudáš                                         Štefan Michalovič

     člen výboru                                                 člen výboru

 

 

                   

   Miroslav Bobok                                         Pavel Hájovský                 

      člen výboru                                                  člen výboru

                     

 

    

 

 

 

Dávid Dudáš

 člen výboru