Funkcionári klubu

 
 

                                                     

 Milan Dudáš                                                  Tomáš Daňo                                            

  predseda TJ                                                    hospodár TJ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                          

      

    Jozef Dudáš                                              Miroslav Bobok   

     člen výboru                                                  člen výboru   

 

 

                   

      Pavel Hájovský                 

         člen výboru

                     

 

    

 

 

 

Dávid Dudáš

 člen výboru