Vylosovanie 2021/2022 - Podhradie

 

 
XVI. kolo (13.03.2022) o 14.30 hod.  
Podhradie - Nitrianske Rudno 13.03.2022 14.30
Brodzany - Skačany 12.03.2022 14.30
Opatovce nad Nitrou - Sebedražie 13.03.2022 14.30
Nedanovce - Kamenec pod Vtáčnikom 12.03.2022 14.30
Veľké Bielice - Nováky 13.03.2022 14.30
Diviacka Nová Ves - Žabokreky nad Nitrou 13.03.2022 14.30
Bystričany - Nitrianske Sučany 13.03.2022 14.30
Voľno - Pravenec 13.03.2022 14.30
XVII. kolo (20.03.2022) o 15.00 hod.  
Voľno - Podhradie 20.03.2022 15.00
Pravenec - Bystričany 20.03.2022 15.00
Nitrianske Sučany - Diviacka Nová Ves 19.03.2022 15.00
Žabokreky nad Nitrou - Veľké Bielice 20.03.2022 15.00
Nováky - Nedanovce 19.03.2022 15.00
Kamenec pod Vtáčnikom - Opatovce nad Nitrou 19.03.2022 15.00
Sebedražie - Brodzany 20.03.2022 15.00
Skačany - Nitrianske Rudno 20.03.2022 15.00
XVIII. kolo (27.03.2022) o 15.00 hod.  
Podhradie - Skačany 26.03.2022 15.00
Nitrianske Rudno - Sebedražie 27.03.2022 15.00
Brodzany - Kamenec pod Vtáčnikom 26.03.2022 15.00
Opatovce nad Nitrou - Nováky 27.03.2022 15.00
Nedanovce - Žabokreky nad Nitrou 26.03.2022 15.00
Veľké Bielice - Nitrianske Sučany 27.03.2022 15.00
Diviacka Nová Ves - Pravenec 27.03.2022 15.00
Bystričany - Voľno 27.03.2022 15.00
XIX. kolo (03.04.2022) o 15.30 hod.  
Bystričany - Podhradie 03.04.2022 15.30
Voľno - Diviacka Nová Ves 03.04.2022 15.30
Pravenec - Veľké Bielice 03.04.2022 15.30
Nitrianske Sučany - Nedanovce 03.04.2022 15.30
Žabokreky nad Nitrou - Opatovce nad Nitrou 03.04.2022 15.30
Nováky - Brodzany 02.04.2022 15.30
Kamenec pod Vtáčnikom - Nitrianske Rudno 02.04.2022 15.30
Sebedražie - Skačany 03.04.2022 15.30
XX. kolo (10.04.2022) o 15.30 hod.  
Podhradie - Sebedražie 09.04.2022 15.30
Skačany - Kamenec pod Vtáčnikom 10.04.2022 15.30
Nitrianske Rudno - Nováky 10.04.2022 15.30
Brodzany - Žabokreky nad Nitrou 09.04.2022 15.30
Opatovce nad Nitrou - Nitrianske Sučany 10.04.2022 15.30
Nedanovce - Pravenec 09.04.2022 15.30
Veľké Bielice - Voľno 10.04.2022 15.30
Diviacka Nová Ves - Bystričany 10.04.2022 15.30
XXI. kolo (17.04.2022) o 16.00 hod.  
Diviacka Nová Ves - Podhradie 17.04.2022 16.00
Bystričany - Veľké Bielice 17.04.2022 16.00
Voľno - Nedanovce 17.04.2022 16.00
Pravenec - Opatovce nad Nitrou 17.04.2022 16.00
Nitrianske Sučany - Brodzany 17.04.2022 16.00
Žabokreky nad Nitrou - Nitrianske Rudno 17.04.2022 16.00
Nováky - Skačany 16.04.2022 16.00
Kamenec pod Vtáčnikom - Sebedražie 16.04.2022 16.00
XXII. kolo (24.04.2022) o 16.00 hod.  
Podhradie - Kamenec pod Vtáčnikom 23.04.2022 16.00
Sebedražie - Nováky 24.04.2022 16.00
Skačany - Žabokreky nad Nitrou 24.04.2022 16.00
Nitrianske Rudno - Nitrianske Sučany 24.04.2022 16.00
Brodzany - Pravenec 24.04.2022 16.00
Opatovce nad Nitrou - Voľno 24.04.2022 16.00
Nedanovce - Bystričany 23.04.2022 16.00
Veľké Bielice - Diviacka Nová Ves 24.04.2022 16.00
XXIII. kolo (01.05.2022) o 16.00 hod.  
Veľké Bielice - Podhradie 01.05.2022 11.00
Diviacka Nová Ves - Nedanovce 01.05.2022 16.00
Bystričany - Opatovce nad Nitrou 01.05.2022 16.00
Voľno - Brodzany 01.05.2022 16.00
Pravenec - Nitrianske Rudno 01.05.2022 16.00
Nitrianske Sučany - Skačany 01.05.2022 16.00
Žabokreky nad Nitrou - Sebedražie 01.05.2022 16.00
Nováky - Kamenec pod Vtáčnikom 30.04.2022 16.00
XXIV. kolo (08.05.2022) o 16.30 hod.  
Podhradie - Nováky 07.05.2022 16.30
Kamenec pod Vtáčnikom - Žabokreky nad Nitrou 07.05.2022 16.30
Sebedražie - Nitrianske Sučany 08.05.2022 16.30
Skačany - Pravenec 08.05.2022 16.30
Nitrianske Rudno - Voľno 08.05.2022 16.30
Brodzany - Bystričany 08.05.2022 16.30
Opatovce nad Nitrou - Diviacka Nová Ves 08.05.2022 16.30
Nedanovce - Veľké Bielice 07.05.2022 16.30
XXV. kolo (15.05.2022) o 16.30 hod.  
Nedanovce - Podhradie 14.05.2022 16.30
Veľké Bielice - Opatovce nad Nitrou 15.05.2022 16.30
Diviacka Nová Ves - Brodzany 15.05.2022 16.30
Bystričany - Nitrianske Rudno 15.05.2022 16.30
Voľno - Skačany 15.05.2022 16.30
Pravenec - Sebedražie 15.05.2022 16.30
Nitrianske Sučany - Kamenec pod Vtáčnikom 15.05.2022 16.30
Žabokreky nad Nitrou - Nováky 15.05.2022 16.30
XXVI. kolo (22.05.2022) o 17.00 hod.  
Podhradie - Žabokreky nad Nitrou 21.05.2022 17.00
Nováky - Nitrianske Sučany 21.05.2022 17.00
Kamenec pod Vtáčnikom - Pravenec 21.05.2022 17.00
Sebedražie - Voľno 22.05.2022 17.00
Skačany - Bystričany 22.05.2022 17.00
Nitrianske Rudno - Diviacka Nová Ves 22.05.2022 17.00
Brodzany - Veľké Bielice 22.05.2022 17.00
Opatovce nad Nitrou - Nedanovce 22.05.2022 17.00
XXVII. kolo (29.05.2022) o 17.00 hod.  
Opatovce nad Nitrou - Podhradie 29.05.2022 17.00
Nedanovce - Brodzany 28.05.2022 17.00
Veľké Bielice - Nitrianske Rudno 29.05.2022 17.00
Diviacka Nová Ves - Skačany 29.05.2022 17.00
Bystričany - Sebedražie 29.05.2022 17.00
Voľno - Kamenec pod Vtáčnikom 29.05.2022 17.00
Pravenec - Nováky 29.05.2022 17.00
Nitrianske Sučany - Žabokreky nad Nitrou 29.05.2022 17.00
XXVIII. kolo (05.06.2022) o 17.00 hod.  
Podhradie - Nitrianske Sučany 05.06.2022 17.00
Žabokreky nad Nitrou - Pravenec 05.06.2022 17.00
Nováky - Voľno 05.06.2022 17.00
Kamenec pod Vtáčnikom - Bystričany 04.06.2022 17.00
Sebedražie - Diviacka Nová Ves 05.06.2022 17.00
Skačany - Veľké Bielice 05.06.2022 17.00
Nitrianske Rudno - Nedanovce 05.06.2022 17.00
Brodzany - Opatovce nad Nitrou 05.06.2022 17.00
XXIX. kolo (12.06.2022) o 17.00 hod.  
Brodzany - Podhradie 12.06.2022 17.00
Opatovce nad Nitrou - Nitrianske Rudno 12.06.2022 17.00
Nedanovce - Skačany 11.06.2022 17.00
Veľké Bielice - Sebedražie 12.06.2022 17.00
Diviacka Nová Ves - Kamenec pod Vtáčnikom 12.06.2022 17.00
Bystričany - Nováky 12.06.2022 17.00
Voľno - Žabokreky nad Nitrou 12.06.2022 17.00
Pravenec - Nitrianske Sučany 12.06.2022 17.00
XXX. kolo (19.06.2022) o 17.00 hod.  
Podhradie - Pravenec 18.06.2022 17.00
Nitrianske Sučany - Voľno 19.06.2022 17.00
Žabokreky nad Nitrou - Bystričany 19.06.2022 17.00
Nováky - Diviacka Nová Ves 18.06.2022 17.00
Kamenec pod Vtáčnikom - Veľké Bielice 18.06.2022 17.00
Sebedražie - Nedanovce 19.06.2022 17.00
Skačany - Opatovce nad Nitrou 19.06.2022 17.00
Nitrianske Rudno - Brodzany 19.06.2022 17.00