Vylosovanie 2022/2023 - Podhradie

 


 

I. kolo (07.08.2022) o 17.00 hod.

 

Nitrianske Rudno

-

Žabokreky nad Nitrou

07.08.2022 17.00

Skačany

-

Nitrianske Pravno

07.08.2022 17.00

Pravenec

-

Kamenec pod Vtáčnikom

07.08.2022 17.00

Handlová

-

Sebedražie

06.08.2022 17.00

Pravotice

-

Nitrianske Sučany

06.08.2022 17.00

Podhradie

-

Nedanovce

06.08.2022 17.00

Brodzany

-

Bystričany

06.08.2022 17.00

Diviacka Nová Ves

-

Opatovce nad Nitrou

07.08.2022 17.00

II. kolo (14.08.2022) o 17.00 hod.

 

Žabokreky nad Nitrou

-

Opatovce nad Nitrou

14.08.2022 17.00

Bystričany

-

Diviacka Nová Ves

14.08.2022 17.00

Nedanovce

-

Brodzany

13.08.2022 17.00

Nitrianske Sučany

-

Podhradie

13.08.2022 17.00

Sebedražie

-

Pravotice

13.08.2022 17.00

Kamenec pod Vtáčnikom

-

Handlová

13.08.2022 17.00

Nitrianske Pravno

-

Pravenec

13.08.2022 17.00

Nitrianske Rudno

-

Skačany

14.08.2022 17.00

III. kolo (21.08.2022) o 16.30 hod.

 

Skačany

-

Žabokreky nad Nitrou

21.08.2022 16.30

Pravenec

-

Nitrianske Rudno

21.08.2022 16.30

Handlová

-

Nitrianske Pravno

20.08.2022 16.30

Pravotice

-

Kamenec pod Vtáčnikom

20.08.2022 16.30

Podhradie

-

Sebedražie

20.08.2022 16.30

Brodzany

-

Nitrianske Sučany

20.08.2022 16.30

Diviacka Nová Ves

-

Nedanovce

21.08.2022 16.30

Opatovce nad Nitrou

-

Bystričany

21.08.2022 16.30

IV. kolo (28.08.2022) o 16.30 hod.

 

Žabokreky nad Nitrou

-

Bystričany

28.08.2022 16.30

Nedanovce

-

Opatovce nad Nitrou

27.08.2022 16.30

Nitrianske Sučany

-

Diviacka Nová Ves

28.08.2022 16.30

Sebedražie

-

Brodzany

28.08.2022 16.30

Kamenec pod Vtáčnikom

-

Podhradie

27.08.2022 16.30

Nitrianske Pravno

-

Pravotice

27.08.2022 16.30

Nitrianske Rudno

-

Handlová

28.08.2022 16.30

Skačany

-

Pravenec

28.08.2022 16.30

V. kolo (04.09.2022) o 16.00 hod.

 

Pravenec

-

Žabokreky nad Nitrou

04.09.2022 16.00

Handlová

-

Skačany

03.09.2022 16.00

Pravotice

-

Nitrianske Rudno

03.09.2022 16.00

Podhradie

-

Nitrianske Pravno

03.09.2022 16.00

Brodzany

-

Kamenec pod Vtáčnikom

03.09.2022 16.00

Diviacka Nová Ves

-

Sebedražie

04.09.2022 16.00

Opatovce nad Nitrou

-

Nitrianske Sučany

04.09.2022 16.00

Bystričany

-

Nedanovce

04.09.2022 16.00

VI. kolo (11.09.2022) o 16.00 hod.

 

Žabokreky nad Nitrou

-

Nedanovce

11.09.2022 16.00

Nitrianske Sučany

-

Bystričany

11.09.2022 16.00

Sebedražie

-

Opatovce nad Nitrou

11.09.2022 16.00

Kamenec pod Vtáčnikom

-

Diviacka Nová Ves

10.09.2022 16.00

Nitrianske Pravno

-

Brodzany

10.09.2022 16.00

Nitrianske Rudno

-

Podhradie

11.09.2022 16.00

Skačany

-

Pravotice

11.09.2022 16.00

Pravenec

-

Handlová

11.09.2022 16.00

VII. kolo (18.09.2022) o 15.30 hod.

 

Handlová

-

Žabokreky nad Nitrou

17.09.2022 15.30

Pravotice

-

Pravenec

17.09.2022 15.30

Podhradie

-

Skačany

17.09.2022 15.30

Brodzany

-

Nitrianske Rudno

17.09.2022 15.30

Diviacka Nová Ves

-

Nitrianske Pravno

18.09.2022 15.30

Opatovce nad Nitrou

-

Kamenec pod Vtáčnikom

18.09.2022 15.30

Bystričany

-

Sebedražie

18.09.2022 15.30

Nedanovce

-

Nitrianske Sučany

17.09.2022 15.30

VIII. kolo (25.09.2022) o 15.30 hod.

 

Žabokreky nad Nitrou

-

Nitrianske Sučany

25.09.2022 15.30

Sebedražie

-

Nedanovce

25.09.2022 15.30

Kamenec pod Vtáčnikom

-

Bystričany

24.09.2022 15.30

Nitrianske Pravno

-

Opatovce nad Nitrou

24.09.2022 15.30

Nitrianske Rudno

-

Diviacka Nová Ves

25.09.2022 15.30

Skačany

-

Brodzany

25.09.2022 15.30

Pravenec

-

Podhradie

25.09.2022 15.30

Handlová

-

Pravotice

24.09.2022 15.30

IX. kolo (02.10.2022) o 15.00 hod.

 

Pravotice

-

Žabokreky nad Nitrou

01.10.2022 15.00

Podhradie

-

Handlová

01.10.2022 15.00

Brodzany

-

Pravenec

01.10.2022 15.00

Diviacka Nová Ves

-

Skačany

02.10.2022 15.00

Opatovce nad Nitrou

-

Nitrianske Rudno

02.10.2022 15.00

Bystričany

-

Nitrianske Pravno

02.10.2022 15.00

Nedanovce

-

Kamenec pod Vtáčnikom

01.10.2022 15.00

Nitrianske Sučany

-

Sebedražie

02.10.2022 15.00

X. kolo (09.10.2022) o 15.00 hod.

 

Žabokreky nad Nitrou

-

Sebedražie

09.10.2022 15.00

Kamenec pod Vtáčnikom

-

Nitrianske Sučany

08.10.2022 15.00

Nitrianske Pravno

-

Nedanovce

08.10.2022 15.00

Nitrianske Rudno

-

Bystričany

09.10.2022 15.00

Skačany

-

Opatovce nad Nitrou

09.10.2022 15.00

Pravenec

-

Diviacka Nová Ves

09.10.2022 15.00

Handlová

-

Brodzany

08.10.2022 15.00

Pravotice

-

Podhradie

08.10.2022 15.00

XI. kolo (16.10.2022) o 14.30 hod.

 

Podhradie

-

Žabokreky nad Nitrou

15.10.2022 14.30

Brodzany

-

Pravotice

15.10.2022 14.30

Diviacka Nová Ves

-

Handlová

16.10.2022 14.30

Opatovce nad Nitrou

-

Pravenec

16.10.2022 14.30

Bystričany

-

Skačany

16.10.2022 14.30

Nedanovce

-

Nitrianske Rudno

15.10.2022 14.30

Nitrianske Sučany

-

Nitrianske Pravno

16.10.2022 14.30

Sebedražie

-

Kamenec pod Vtáčnikom

16.10.2022 14.30

XII. kolo (23.10.2022) o 14.30 hod.

 

Žabokreky nad Nitrou

-

Kamenec pod Vtáčnikom

23.10.2022 14.30

Nitrianske Pravno

-

Sebedražie

22.10.2022 14.30

Nitrianske Rudno

-

Nitrianske Sučany

23.10.2022 14.30

Skačany

-

Nedanovce

23.10.2022 14.30

Pravenec

-

Bystričany

23.10.2022 14.30

Handlová

-

Opatovce nad Nitrou

22.10.2022 14.30

Pravotice

-

Diviacka Nová Ves

22.10.2022 14.30

Podhradie

-

Brodzany

22.10.2022 14.30

XIII. kolo (30.10.2022) o 14.30 hod.

 

Brodzany

-

Žabokreky nad Nitrou

29.10.2022 14.30

Diviacka Nová Ves

-

Podhradie

30.10.2022 14.30

Opatovce nad Nitrou

-

Pravotice

30.10.2022 14.30

Bystričany

-

Handlová

30.10.2022 14.30

Nedanovce

-

Pravenec

29.10.2022 14.30

Nitrianske Sučany

-

Skačany

30.10.2022 14.30

Sebedražie

-

Nitrianske Rudno

30.10.2022 14.30

Kamenec pod Vtáčnikom

-

Nitrianske Pravno

29.10.2022 14.30

XIV. kolo (06.11.2022) o 14.00 hod.

 

Žabokreky nad Nitrou

-

Nitrianske Pravno

06.11.2022 14.00

Nitrianske Rudno

-

Kamenec pod Vtáčnikom

06.11.2022 14.00

Skačany

-

Sebedražie

06.11.2022 14.00

Pravenec

-

Nitrianske Sučany

06.11.2022 14.00

Handlová

-

Nedanovce

05.11.2022 14.00

Pravotice

-

Bystričany

05.11.2022 14.00

Podhradie

-

Opatovce nad Nitrou

05.11.2022 14.00

Brodzany

-

Diviacka Nová Ves

05.11.2022 14.00

XV. kolo (13.11.2022) o 14.00 hod.

 

Diviacka Nová Ves

-

Žabokreky nad Nitrou

13.11.2022 14.00

Opatovce nad Nitrou

-

Brodzany

13.11.2022 14.00

Bystričany

-

Podhradie

13.11.2022 14.00

Nedanovce

-

Pravotice

12.11.2022 14.00

Nitrianske Sučany

-

Handlová

13.11.2022 14.00

Sebedražie

-

Pravenec

13.11.2022 14.00

Kamenec pod Vtáčnikom

-

Skačany

12.11.2022 14.00

Nitrianske Pravno

-

Nitrianske Rudno

12.11.2022 14.00