Kontakty a adresy

                                                                      

Adresa Oblastného futbalového zväzu Prievidz

 

Oblastný futbalový zväz
ul. Olympionikov 4
971 04 Prievidza
Číslo tel/fax : 046/54 30 476

  web: www.oblfzprievidza.sk
e-mail: oblfzpd@stonline.sk

 

Adresy vyšších futbalových orgánov:

 

Západoslovenský futbalový zväz
Rázusova 23
949 01Nitra

číslo telefónu : 037/652 34 02 - sekretariát zväzu
037/655 48 16 - fax zväzu
0902 937 011 - mobil sekretára zväzu
0907 752 403 - sekretár

e-mail: sekretar@zsfz.sk

web: www.zsfz.sk

 

 


Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava

 

číslo telefónu: +421 2 4820 6000 -sekretariát zväzu

fax: +421 2 4820 6099
+421 2 4820 6036 +421 2 4820 6035-matrika
02/49 249 152-organizačný pracovník zväzu

 

office@futbalsfz.sk

 

Ekonomický kontakt na zväzy - čísla účtov:

OblFZ Prievidza : 0066511655 - Slovenská sporiteľňa Prievidza

ZsFZ Bratislava : 19333112/0200 - VÚB Bratislava - centrum

SFZ Bratislava : 501 701 9990/0900 Slovenská sporiteľňa Bratislava