História

 

            História futbalu v Podhradí

 

 

Pravdepodobne sa nám už nepodarí dopátrať sa k hodnoverným informáciám o počiatkoch

futbalu v Podhradí. Na základe spomienok žijúcich pamätníkov siahajú korene futbalu v našej

obci do 40-tych rokov minulého storočia, keď nadšenci a vyznávači tohto športu založili

mužstvo a hrávali priateľské zápasy s okolitými obcami – Veľká Lehota, Malá Lehota

(dnes Lehota pod Vtáčnikom), Cigeľ, Sebedražie. Domáce zápasy sa hrávali na Horných Lazoch.

V povojnovom období po roku 1945 vzniklo ihrisko na Dolných Lazoch, na ktorom sa hrávalo až

do roku 1978. Vtedajšie mužstvo tvorili Valent Šnirc, Ján Vida, Ján Chalmovský

Filip Daňo, Štefan Chovanec, Štefan Daňo, Štefan Šnirc, Jozef Matejovič, Ján Michalovič

Emil Michalovič, Ján Michalovič.......

Za vznik organizovaného futbalu v súťažnej forme môžeme považovať rok 1952, kedy mužstvo

dorastu po dvoch víťazných kvalifikačných zápasoch so Slovenským Pravnom

postúpilo do majstrovstiev kraja. Bohužiaľ na jeseň toho istého roku sa mužstvo rozpadlo

z dôvodu študijných povinností viacerých hráčov. O kvalitách vtedajšieho mužstva svedčia

dve vysoké víťazstvá nad majstrom ČSR pracovných záloh UB Nováky v pomere 2x 13:0!

Toto úspešné mužstvo tvorili: Koloman Chalmovský, Jozef Dolník, Jozef Harmanovský,

Anton Bakyta, Viliam Šnirc, Jozef Šnirc, František Pagáč, Valent Tadial, Jaroslav Tadial,Ján

Zaťko, Ján Mujkoš, Elemír Vida, Ján Šnirc, Viliam Chalmovský, Ľudovít Bobok.

Je škoda, že z týchto futbalových začiatkov sa nám nezachovali žiadne fotografie.

Ďalším významným rokom pre podhradský futbal je rok 1958, kedy sme sa prihlásili do súťaže

okresu Prievidza pod hlavičkou TJ Sokol Podhradie ( neskôr TJ AK, TJ SKŠ a od roku

1984 TJ Slovan MNV ), kde na rôznych stupňoch súťaží pôsobíme nepretržite dodnes.

Prvý výbor TJ pracoval v zložení: Viliam Šnirc – predseda, Štefan Daňo – tajomník,

Ondrej Michalovič, Ondrej Bobok, Štefan Michalovič – členovia.

V nasledujúcich obdobiach pod hlavičkou TJ vznikali a zanikali ďalšie oddiely v športoch:

hádzaná, volejbal, stolný tenis, lyžovanie. Medzi najaktívnejšie po FO patril LO na čele

s Miroslavom Šnircom. Bol vybudovaný lyžiarsky vlek na Majeri, ktorý bol neskôr presunutý

na Hôrku, kde sa vybudovalo aj osvetlenie svahu. Ocenením práce LO bolo organizovanie

pretekov majstrovstiev kraja v „ Behu na lyžiach Pohorím Vtáčnik „. Posledným víťazom bol

pán Blaho z Handlovej.

Ale najväčšia pozornosť športových fanúšikov a TJ sa sústreďovala a sústreďuje na futbal.

Začiatkom 60-tych rokov sme siahali po výraznom úspechu v podobe postupu do najvyššej

okresnej súťaže. Hralo sa barážové stretnutie o postup s posledným mužstvom II. triedy

Diviackou Novou Vsou, na ihrisku v Novákoch za „Pekárňou“. Zápas sa skončil nerozhodne

a o šťastnom postupe D.N. Vsi rozhodol žreb. Mužstvo tvorili:Štefan Daňo, Michal Matejovič

Ján Bobok, Ľudovít Bobok, Miroslav Šnirc, Štefan Martinka, Emil Chovanec, Ján Šnirc,

Anton Mokrý, Viliam Okajček, Milan Daňo, Emil Šnirc, František Falát, Koloman Bobok.

Zaujímavými akciami tejto doby boli futbalové turnaje pri príležitosti „Stretnutí mládeže“

organizované v spolupráci s ČSM.

V roku 1970 bol zvolený nový výbor TJ v zložení: Ján Bobok – predseda, Dominik Tadial

– tajomník, Milan Zaťko, Jozef Bobok, Ján Vida.

Mužstvo viedol J. Mareček v zložení: M. Matejovič, Ľ. Dudáš, M. Šnirc, J. Michalovič,

Š. Dudáš, M. Bobok, M. Michalovič, M. Stanko, M. Mareček, J. a Ľ. Líškovci, P. Chalmovský

M. Daňo, J. Vida, J. Kaliský, J. Dudáš, M.Dudáš, M. Mišovic, J. Šnirc, P. Dudáš.

V tomto období až do polovice 80-tych rokov sme striedavo hrali III. A IV. triedu okresnej

súťaže.

Ako sa neskôr ukázalo, ďalším významným rokom pre futbal v Podhradí z pohľadu neskorších

úspechov, bol rok 1975, kedy bol založený dorast pod vedením trénera Jozefa Mokrého, neskôr

Jána Svoradu a Jána Boboka, ktorý hneď po prvom ročníku postúpil do

najvyššej okresnej súťaže – II. triedy tzv. Malej ligy.

V nasledujúcich rokoch sa plánovala a aj začala úprava hracej plochy ( predĺženie ihriska ), ale

v rokoch 1977/78 a ďalších, bola naša obec postihnutá tragickými udalosťami v podobe

zosuvov pôdy, ktoré boli spôsobené banskou činnosťou. Bolo poškodené nielen ihrisko, ale

čo je horšie aj veľa rodinných domov, ktoré museli byť zbúrané. Postihnutý občania, medzi

ktorými boli aj členovia a hráči TJ, boli nútení presťahovať sa do susednej obce Lehoty pod

Vtáčnikom alebo do Prievidze. Aj napriek tejto zložitej situácii to športový život a činnosť

TJ nepoložilo, aj vďaka obetavej práci J. Vidu, Š. Daňu, V. Vidu, O. Vidu, J. Boboka, E. Šnirca

M. Dudáša a ďalších členov TJ a občanov obce. Od roku 1978 do roku 1982 sme

boli nútení hrávať domáce zápasy v Lehote pod Vtáčnikom a v Novákoch, ale v roku 1979

sa začali robiť zemné práce pre nové ihrisko pod obcou, v lokalite Široká. Hracia plocha bola

síce škvárová, ale od jesene 1982 sme konečne hrávali doma. V tomto období sa dobudovali

šatne v zrekonštruovanom rodinnom dome na okraji obce ( mimochodom slúžia dodnes ), ale

aj prívod pitnej vody, elektrickej energie, osvetlenie a ozvučenie ihriska.

Výbor pracoval v zložení: J. Vida, Š. Daňo, Š. Zaťko, M. Dudáš, O. Vida, J. Daňo a  mužstvo

postupne viedli tréneri Š. Daňo, F. Zahustel a D. Janíček.

V rokoch 1978/79 mužstvo už väčšinou tvorili bývalí hráči úspešného dorastu. V období rokov

1979/81, počas výkonu ZVS týchto chlapcov, nám výraznou mierou pomohli udržať

podhradský futbal aj vojaci z neďalekej vojenskej Doliny.

V prvej polovici 80-tych rokov prišiel k mužstvu tréner Imrich Görcs, ktorý zostavil mužstvo

z mladých hráčov okolo skúsených hráčov M. Boboka, Š. Dudáša, F. Štangu a F. Baláža.

Tvrdým tréningom a disciplínou dokázal vytvoriť základy k neskorším výsledkom a kvalitnej

hre mužstva.

Na jeho prácu úspešne nadviazal nový tréner Anton Perniš, ktorý v súťažnom ročníku 1984/85

dosiahol najväčší úspech podhradského futbalu a to postup z III. triedy skupiny Juh

do najvyššej okresnej súťaže – II. triedy ( Malej ligy ). O postup sa zaslúžilo mužstvo v zložení:

M. Dudáš, B. Dudáš, Ľ. Dudáš, Š. Dudáš, P. Dudáš, Milan Bobok, Miroslav Bobok

J. Bobok ml., J. Bobok st., J. Duda, D. Bakus, R. Ľahký, P. Hájovský, Š. Zaťko, F. Štanga

F. Baláž, J. Michalovič.....

V tomto období hralo svoju súťaž aj mužstvo dorastu. Po postupe mužov bolo podmienkou

štartu vo vyššej súťaži vytvorenie minimálne dvoch mládežníckych družstiev, ale ďalšou

podmienkou bolo, že žiacke družstvá nesmeli hrávať na škvárovom ihrisku. Takže po dohode

s TJ CHZWP Nováky a neskôr s TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom štartovalo ich žiacke družstvo

pod hlavičkou našej TJ. Až po zatrávnení hracej plochy sa nám s pochopením

a za pomoci rodičov detí aj s Lehoty pod Vtáčnikom a Prievidze podarilo zostaviť družstvo

žiakov.

Ale problémy z konca 70-tych rokov spôsobených poddolovaním sa odrazili aj na

populácii v našej obci, čo sa prejavilo najmä v 90-tych rokoch, keď už nebolo možné udržať

mládežnícke družstvá ( z dôvodu malého počtu detí ) a tak boli odhlásené zo svojich súťaží.

Ďalšími významnými rokmi boli roky 1988/89, kedy za výraznej pomoci štátnych a miest-

nych orgánov a organizácii ( MNV, ČSZTV, ULB Nováky, ŠM Lehota pod Vtáčnikom, SKŠ

a ďalších ) výboru, hráčov, členov TJ a občanov obce bolo uskutočnené zatrávnenie hracej

plochy. Začalo sa v auguste roku 1988 navážaním a rozprestieraním ornice na škvárovú plochu

a ukončilo sa položením trávnatých dŕn v júni 1989. Domáce stretnutia ročníka 1988/89 sme

odohrali na ihrisku v Lehote pod Vtáčnikom.

Na jar roku 1989 nás zarmútila správa o úmrtí veľkého futbalového nadšenca, ktorý stál pri zrode

podhradského futbalu ako hráč, tréner a funkcionár p. Štefana Daňu.

V roku 1995 vznikol na jeho počesť futbalový turnaj „starých pánov“ ako „Memoriál Š. Daňu"

Nový súťažný ročník 1989/90 sme po siedmych rokoch pohľadu na čiernu škvárovú plochu

ihriska začali na krásnom a kvalitnom zelenom trávniku. Možno eufória a nadšenie posledných

mesiacov pri budovaní ihriska, či možnosť hrať po rokoch na kvalitnom trávniku

ale hlavne kvality vtedajšieho mužstva spôsobili, že sme jesennú časť súťaže vyhrali

so ziskom 21 bodov. Mužstvo hralo pod vedením trénera A. Perniša v tomto aj v neskoršom období

v zložení: M. Dudáš, V. Bobok, R. Ľahký, T. Baláž, B. Dudáš, D. Píš, V. Zimányi

P. Dudáš, M. Bobok, J. Fábera, D. a Ľ. Klopčekovci, M. a R. Kobzákovci, F. Baláž

Š. Zaťko, Ľ. Dudáš, P. Hájovský, J. Mendel, Ľ. Mendel, M. Bielik, J. Talian, J. Gramblička .....

V prvej polovici 90-tych rokov väčšina hráčov končila svoju hráčsku kariéru alebo pres-

túpili do iných mužstiev a tak nastala prirodzená obmena hráčskeho kádra. Nastúpil nový

tréner Vincent Duchovič a mužstvo hralo v zložení: Ľ. Ďurina, D. a Ľ. Klopčekovci

P. Michalovič, V. a M. Mujkošovci, Ľ. Dudáš, B. Bobok, J. Tadial, Ľ. Oršula,J. Michalovič  J. Dudáš .....

V roku 1996 nás zaskočila a zarmútila správa o úmrtí nášho kamaráta, hráča a funkcionára

Jána Vidu, pod ktorého vedením dosiahol futbal v Podhradí najväčšie úspechy v doterajšej

histórii.

Ján Vida a Štefan Daňo navždy ostanú v našich srdciach a spomienkach ako dobrí ľudia, kamaráti,

hráči a obetaví funkcionári podhradského futbalu. „Česť ich pamiatke“

V tomto období nastali výrazné zmeny aj vo vedení TJ. Predsedom sa stal Jozef Homoľa

( začal ako tréner dorastu v roku 1989 ), tajomníkom a zároveň aj trénerom Milan Bobok

J. Michalovič, J.Dudáš, Ľ. Dudáš členovia výboru.

Už skôr opísané problémy s mládežníckymi mužstvami nás prinútili hľadať riešenie v podobe

fúzie s NCHZ Nováky ako mužstvo „C“ v rokoch 1997/98 respektíve od roku 2000 s OFK

Baník Lehota pod Vtáčnikom ako mužstvo „B“. Od augusta 2007 sme sa osamostatnili a znova

vystupujeme pod hlavičkou TJ Slovan MNV Podhradie. V tomto zložitom období

pracovali s mužstvom tréneri J. Hurtiš, L. Farkaš, P. Roháč, I. Daňo, P. Liďák.

 V tejto dobe pracuje výbor v zložení: J. Homoľa – predseda, Ing Ľ. Mendel – tajomník,

I. Daňo – pokladník, a naše mužstvo hrá II. triedu okresu Prievidza.

 

Činnosť TJ počas celej jej existencie sa nesústreďuje len na šport ( futbal, lyžovanie stolný tenis atď. ),

ale aj na účasť členov na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach v obci

( vedomostné súťaže, oslavy SNP, oslobodenia obce, stavanie mája a iné ). Samozrejmosťou

je účasť našich členov na brigádach pri výstavbe a zveľaďovaní našej obce ( rekonštrukcia

Kultúrneho domu, výstavba objektu ZDŠ, Potravín, Domu smútku, asanácii poškodených

domov, atď ), či telovýchovných a ďalších objektov ( oplotenie kameňolomu patronátneho

podniku SKŠ, šatne, prívod vody, el. energie a ozvučenie ihriska, zatrávnenie hracej plochy

a iné ).

Na odporúčanie vtedajších miestnych orgánov MNV a DO KSS od roku 1973 organizujeme

futbalový turnaj o „Pohár SNP“, ktorého sa zúčastňovali a zúčastňujú mužstvá z nášho regiónu

( Nováky, Lehota pod Vt., Cígeľ, Handlová a.i. ), ale aj Závada okr. Topoľčany,

Prochot okr. Žiar nad Hronom, či v roku 1975 mužstvo RH Holešov z Moravy. V roku 1976

sme sa zúčastnili turnaja o pohár „Oslobodenia mesta Holešov“ , kde sme obsadili 3. miesto.

 

         Naša TJ mohla vykonávať svoju činnosť vďaka obetavej práci mnohých funkcionárov

a členov, či finančnej alebo materiálnej pomoci patronátnych podnikov, ale hlavne veľkej podpore

MNV, či neskôr OcÚ pod vedením V. Vidu, V. Šnirca, E. Šnirca a R. Bobokovej.

A čo dodať na záver? Pracujme tak, aby budúce generácie, opisujúce históriu našej doby, vyjadrili

spokojnosť s činnosťou TJ.