Smútočné oznámenie

29.04.2013 19:29

 


Odchádzam, neplačte, len si niekedy spomeňte...

 

 

 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 26.4.2013 nás navždy opustil náš priateľ a dlhoročný funkcionár pán

Ivan Daňo.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 30.4.2013 o 15.00 hodine

v Dome smútku v Prievidzi.

 

Česť jeho pamiatke.