Spomíname......

26.04.2014 20:27
 

Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ....

 

 

Dnes je to presne rok, čo nás navždy opustil náš kamarát, zapálený funkcionár a človek s veľkým "Č", pán Ivan Daňo. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.