Spomíname ...

26.04.2015 10:18

Všetko zmizlo, len stopy Tvojej práce a lásky zostali.

 

 

 

Dnes sú to dva roky, čo nás navždy opustil náš kamarát, zapálený funkcionár a dobrý človek, pán Ivan Daňo. Kto ste ho poznali, venujte  jeho pamiatke tichú spomienku.