Spomíname ...

26.04.2016 19:55

Všetko zmizlo, len stopy Tvojej práce a lásky zostali.

 

Dnes sú to tri roky, čo nás navždy opustil náš kamarát, zapálený funkcionár a dobrý človek
 

pán Ivan Daňo

 

 Kto ste ho poznali, venujte  jeho pamiatke tichú spomienku.