Spomíname ....

15.09.2016 20:49

Všetko zmizlo, len stopy Tvojej práce a lásky zostali.

 

 

V sobotu 17. septembra uplynie 20. rokov, čo nás navždy opustil náš kamarát, zapálený funkcionár a dobrý človek
 

pán Ján Vida

 

 Kto ste ho poznali, venujte  jeho pamiatke tichú spomienku.