2022/2023

2022/2023

 

Strelci gólov

 

Jeseň 2022

 
 
Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu
Bublák 1       1 1         1   1     5
Januška 1             1       1     1 4
Kohút 1                       1 1 2 5
Benčat   2 1   1                     4
Kováč   1             1             2
Turančík   1                           1
Matuškovič           3   1 1     1 1   4 11
Štrbák             1                 1
Kochan               1         1   1 3
Babašta               1   1     1   1 4
Oller               1 1       1   2 5
Sibanda               1   1         2 4
Peciar                     1         1
Stovička                             1 1
vlastný       1             1         2

Jar 2023

 
Meno 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spolu
Kozák 1       1             1        
Peciar 1                              
Matuškovič 1       1   1       1   1      
Januška 1         1   1                
Oller   1                         2  
M. Sibanda     1                          
Bublák         1     1       1     1  
Stovička         1 1                 1  
B. Sibanda           1                    
Raffay               1             1  
Turančík               1 1     1        
Zelenický               1       1        
Benčat                       1   1 2  
Halás                             1  
vlastný                             1  
 
 

 

Jeseň 2022

 
Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu
Matuškovič         1   1 1     1         4
Pipíška           1                   1
Kozák           1                   1
Kováč       1     1                 2
Slezák I.           1                   1
Stovička             1       1         2
Benčat                   1           1
M. Sibanda                   1           1
Turančík                     1 1       2
Peciar                       1       1

Jar 2023

 
Meno 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spolu
Kováč 1                              
Turančík   1 1                          
Bravie Sibanda   1 1                          
Oller         1                      
M. Sibanda             1                  
Raffay                 1              
Matuškovič                           1    
Peciar                           1    
Januška                           1    

 

 

I. Slezák 18. kolo

Počet štartov

Jeseň 2022

 
Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu
Pipíška I I I I - I I - I I I I I - - 11
Bohunský - - - - I - - I - - - - - I I 4
Peciar I I I I I I I I I I I I I I I 15
Štrbák I I - I - I I I I I I I I I I 13
Oršula - I - - I - I - - - - - - - - 3
Kozák I I I I I I - I I I I I I I I 14
Kováč I I I I I I I I I I I I I - - 13
Kohút I I I - I I - - - I I I I I I 11
Babašta I I I - I I I I I I I I I I I 14
Bublák I - I I I I I I I I I I I I I 14
Turančík I I I I I I - I I I I I - - I 12
Tiep I I I - I I I - - - - - - - - 6
Matuškovič I I I I I I I I I I I I I I I 15
Benčat I I I I I I I I I I I - I I - 13
Kochan I I I I - - - I - I - I I I I 10
Januška I I I I I I I I - - - I I I I 12
Stovička I I I I I I I I I I I I I I I 15
Oller - - - - I - I I I I I I I I I 10
Raffay I I I I I I I I I I I - I I I 14
Zelenický - - I - - I I - - - - - - - - 3
Hološka - - - - - - - - - - - - - - - 0
Sibanda               I I I I I I I I 8
Mokoš                             I 1


Jar 2023
 

Meno 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spolu
Pipíška I I I I I - I - I I - I I I -  
Bohunský - - - - - I - I - - I - - - I  
Peciar I I I I I I I I I I I I I I -  
Štrbák I I I I I I I I I I I I I I I  
Oršula I - - - - - I I I I I I - I -  
Kozák I I I I I I I I I I I I I I I  
Kováč I I I - I I - - - - - - - - -  
Babašta - - - H o s ť o v a n i e P D  
Bublák I I I I I I I I I I I I I I I  
Turančík I I I I I I I I I I I I I I I  
Matuškovič I I I I I I I - I - I I I I -  
Benčat I I - I - - - I I I I I I I I  
Januška I I I I I I I I I I I I I I I  
Stovička I I I I I I I I - I - - I I I  
Oller I I I I I I I I - I I I I I I  
Raffay - - - I - I - I I - I I I I I  
Zelenický I I I I I I I I I I I I - I -  
Hološka I I I I I I I I I I I I I I -  
M.Sibanda I I I I I I I I I - I I I - I  
B.Sibanda - I I I I I I - - I - - - - -  
Tkáč - - - - - - - - - - - - - - -  
Halás - I - - - - - I I - I I I I I  
Mokoš                             I  


I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve

 

Strelci gólov

 

Jeseň 2022

 
 
Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu
Bublák 1       1 1         1   1     5
Januška 1             1       1     1 4
Kohút 1                       1 1 2 5
Benčat   2 1   1                     4
Kováč   1             1             2
Turančík   1                           1
Matuškovič           3   1 1     1 1   4 11
Štrbák             1                 1
Kochan               1         1   1 3
Babašta               1   1     1   1 4
Oller               1 1       1   2 5
Sibanda               1   1         2 4
Peciar                     1         1
Stovička                             1 1
vlastný       1             1         2

Jar 2023

 
Meno 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spolu
Kozák 1       1             1        
Peciar 1                              
Matuškovič 1       1   1       1   1      
Januška 1         1   1                
Oller   1                         2  
M. Sibanda     1                          
Bublák         1     1       1     1  
Stovička         1 1                 1  
B. Sibanda           1                    
Raffay               1             1  
Turančík               1 1     1        
Zelenický               1       1        
Benčat                       1   1 2  
Halás                             1  
vlastný                             1  
 
 

 

Jeseň 2022

 
Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu
Matuškovič         1   1 1     1         4
Pipíška           1                   1
Kozák           1                   1
Kováč       1     1                 2
Slezák I.           1                   1
Stovička             1       1         2
Benčat                   1           1
M. Sibanda                   1           1
Turančík                     1 1       2
Peciar                       1       1

Jar 2023

 
Meno 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spolu
Kováč 1                              
Turančík   1 1                          
Bravie Sibanda   1 1                          
Oller         1                      
M. Sibanda             1                  
Raffay                 1              
Matuškovič                           1    
Peciar                           1    
Januška                           1    

 

 

I. Slezák 18. kolo

Počet štartov

Jeseň 2022

 
Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Spolu
Pipíška I I I I - I I - I I I I I - - 11
Bohunský - - - - I - - I - - - - - I I 4
Peciar I I I I I I I I I I I I I I I 15
Štrbák I I - I - I I I I I I I I I I 13
Oršula - I - - I - I - - - - - - - - 3
Kozák I I I I I I - I I I I I I I I 14
Kováč I I I I I I I I I I I I I - - 13
Kohút I I I - I I - - - I I I I I I 11
Babašta I I I - I I I I I I I I I I I 14
Bublák I - I I I I I I I I I I I I I 14
Turančík I I I I I I - I I I I I - - I 12
Tiep I I I - I I I - - - - - - - - 6
Matuškovič I I I I I I I I I I I I I I I 15
Benčat I I I I I I I I I I I - I I - 13
Kochan I I I I - - - I - I - I I I I 10
Januška I I I I I I I I - - - I I I I 12
Stovička I I I I I I I I I I I I I I I 15
Oller - - - - I - I I I I I I I I I 10
Raffay I I I I I I I I I I I - I I I 14
Zelenický - - I - - I I - - - - - - - - 3
Hološka - - - - - - - - - - - - - - - 0
Sibanda               I I I I I I I I 8
Mokoš                             I 1


Jar 2023
 

Meno 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spolu
Pipíška I I I I I - I - I I - I I I -  
Bohunský - - - - - I - I - - I - - - I  
Peciar I I I I I I I I I I I I I I -  
Štrbák I I I I I I I I I I I I I I I  
Oršula I - - - - - I I I I I I - I -  
Kozák I I I I I I I I I I I I I I I  
Kováč I I I - I I - - - - - - - - -  
Babašta - - - H o s ť o v a n i e P D  
Bublák I I I I I I I I I I I I I I I  
Turančík I I I I I I I I I I I I I I I  
Matuškovič I I I I I I I - I - I I I I -  
Benčat I I - I - - - I I I I I I I I  
Januška I I I I I I I I I I I I I I I  
Stovička I I I I I I I I - I - - I I I  
Oller I I I I I I I I - I I I I I I  
Raffay - - - I - I - I I - I I I I I  
Zelenický I I I I I I I I I I I I - I -  
Hološka I I I I I I I I I I I I I I -  
M.Sibanda I I I I I I I I I - I I I - I  
B.Sibanda - I I I I I I - - I - - - - -  
Tkáč - - - - - - - - - - - - - - -  
Halás - I - - - - - I I - I I I I I  
Mokoš                             I  


I - viac ako polovica štartov v "A" mužstve