Fyzická osoba

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie: 

 

  1. Vypočítajte si:
     2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
     
  2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%  z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

                Názov:                       Telovýchovná jednota Slovan  MNV  Podhradie

                Právna forma:           Občianske združenie

               Adresa:                       Podhradie, 97242, okres Prievidza

               IČO:                            42149860

 

  1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte  do 31.3.2015 daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň  z príjmov.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania,

tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.