Výbor TJ

Výbor TJ

  Milan Dudáš                  Ing Ľubomír Mendel                    Tomáš Daňo                 Jozef Dudáš

  predseda TJ                          tajomník TJ                               hospodár TJ                    člen výboru

+421907776256                  +421915973398                         +421907894055

                                                       

 

 Jozef Homoľa                  Miroslav Bobok                      Štefan Michalovič

   člen výboru                         člen výboru                                člen výboru