Odkladajú sa ďalšie kolá

21.03.2020 07:22

 

Pre koronavírus sa odkladajú ďalšie kolá!
 

 

Oblastný futbalový zväz Prievidza plne rešpektuje všetky nové opatrenia prijaté štátnymi orgánmi a inštitúciami a bude sa nimi riadiť. Vyzývame Vás všetkých, aby ste sa v tomto čase čo možno najviac zdržiavali vo svojich domovoch a nenavštevovali verejné priestory. 

Z dôvodu novoprijatých opatrení štátnymi orgánmi Športovo technická komisia OblFZ Prievidza odkladá na neurčito všetky plánované stretnutia od termínu 23. 3. 2020 až do odvolania. Týmto predlžujeme termín odloženia zápasov, o ktorých sme informovali v mimoriadnej správe 10. 3. 2020.

ŠTK OblFZ Prievidza stanoví náhradný termín dohrávok podľa vývoja celkovej situácie, v súvislosti s bojom proti ochoreniu koronavírus v náväznosti na prijaté opatrenia zo strany štátnych orgánov. O svojich rozhodnutiach budeme okamžite informovať prostredníctvom webovej stránky

 

Marian MIKULA

Predseda ŠTK OblFZ Prievidza

 

Zdroj: https://www.oblfzprievidza.sk/